Aktualności


OGŁOSZENIE o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Data:
Kategoria: Ogłoszenia

RRA.NP. 6845.3.2024

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bulkowo podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Bulkowo został wywieszony na okres 21 dni tj. w dniach  05.03.2024 r. – 26.03.2024 r. wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia – część działki oznaczonej numerem 2/27 – PGR Osiek.

Wójt Gminy Bulkowo

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bulkowo, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do lat trzech.

 

L.p.

 

Położenie nieruchomości, miejscowość / obręb geodezyjny

 

Numer ewidencyjny działki

 

Powierzchnia do wydzierżawienia w  m2

 

Rodzaj użytków

 

Przeznaczenie, opis i sposób zagospodarowania nieruchomości

 

Czynsz roczny /termin płatności

1. PGR Osiek

Obręb: 0020

 cz. działki  nr ew. 2/27

Nr księgi wieczystej

KW PL1P/00094291/6

      291 m2

 

 

Klasoużytek- R-IVa

Grunty położone na terenach adaptacji, przekształceń, porządkowania i intensyfikacji istniejącego układu urbanistycznego o dominującej funkcji mieszkaniowo – usługowej.

Sposób zagospodarowania powierzchni do wydzierżawienia: ogródek przydomowy.

Roczny czynsz dzierżawny ustalony będzie na podstawie Zarządzenia Nr 14/2020  Wójta Gminy Bulkowo z dnia 3 lutego 2020 r. ( 0,065 zł za m2  rocznie).

Płatność do 30 września każdego roku.

 

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, tj. w terminie od dnia 05.03.2024 roku do dnia 26.03.2024 roku na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Bulkowo a także na stronie internetowej urzędu www.bulkowo.pl, natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej (Tygodnik Płocki – wydanie z dnia 05.03.2024 r.).