Aktualności


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO, PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA OKRES DO LAT TRZECH

Data:
Kategoria: Aktualności

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bulkowo, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do lat trzech.

 

 

L.p.

 

Położenie nieruchomości, miejscowość / obręb geodezyjny

 

Numer ewidencyjny działki

 

Powierzchnia do wydzierżawienia w  ha

 

Rodzaj użytków w ha i ich klasa

 

Przeznaczenie, opis i sposób zagospodarowania nieruchomości

 

Czynsz miesięczny za m2 najmu netto (zł)

1.  

Bulkowo Wieś

Obręb: 0004

165

Nr księgi wieczystej

KW PL1P/00030879/6

0,60  

R IIIb  – 0,28

R IVa  – 0,32

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla przedmiotowego terenu.

Grunty przeznaczone do wykorzystania na cele rolne.

Roczny czynsz dzierżawny ustalony będzie wg stawki 0,040 zł za m² – klasa IIIb i 0,030 zł   za m²  – klasa IV a, na podstawie zarządzenia nr 28/2019 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 24 kwietnia 2019r. zmienionego zarządzeniem Nr 90/2019 z dnia 31.10.2019r.

 

Nieruchomość zamierza się wydzierżawić z przeznaczeniem na cele rolne, w granicach ewidencyjnych działki.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, tj. w terminie od dnia 21.01.2020 roku do dnia 11.02.2020 roku na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Bulkowo a także na stronie internetowej urzędu www.bulkowo.pl, natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej (Tygodnik Płocki- wydanie z dnia 21.01.2020r.).

 

Pobierz wykaz