Aktualności


Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bulkowo, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do lat trzech.

Data:
Kategoria: Aktualności

Wójt Gminy Bulkowo

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bulkowo, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do lat trzech.

 

 

L.p.

Położenie nieruchomości, miejscowość / obręb geodezyjny  

Numer ewidencyjny działki

 

Powierzchnia do wydzierżawienia w  ha

 

Rodzaj użytków w ha
i ich klasa

 

Przeznaczenie, opis i sposób zagospodarowania nieruchomości

 

Czynsz roczny

1. Słupca

Obręb: 0026

cz. działki  nr ew. 106/1

 

        0,10 ha

 

 

R IVa – 0,10 ha

 

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla przedmiotowego terenu. Grunty przeznaczone do wykorzystania na cele rolne. Roczny czynsz dzierżawny ustalony będzie wg stawki 0,030 zł za m² – IVa  na podstawie Zarządzenia Nr 14/2020 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 3 lutego 2020r.
 

2.

 

PGR Osiek

Obręb: 0020

 

działka nr ew. 2/51

 

0,06 ha

 

R IVa – 0,06 ha

 

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla przedmiotowego terenu. Grunty przeznaczone do wykorzystania jako ogródek przydomowy.  

Roczny czynsz dzierżawny ustalony będzie wg stawki 0,065 zł za m² – IVa  na podstawie Zarządzenia Nr 14/2020 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 3 lutego 2020r.

3. Bulkowo Butary

Obręb: 0003

 cz. działki  nr ew. 184/2

 

        0,40 ha

 

 

Ps   –  0,40 ha

 

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla przedmiotowego terenu. Grunty przeznaczone do wykorzystania na cele rolne
(użytek zielony).
Roczny czynsz dzierżawny ustalony będzie wg stawki 0,020 zł za m² – Ps na podstawie Zarządzenia Nr 14/2020 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 3 lutego 2020r.

 

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, tj. w terminie od dnia 15.09.2020 roku do dnia 6.10.2020 roku na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Bulkowo
a także na stronie internetowej urzędu www.bulkowo.pl, natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej (Tygodnik Płocki- wydanie z dnia 15.09.2020 r.).