Aktualności


Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bulkowo, przeznaczonych do wydzierżawienia

Data:
Kategoria: Aktualności

Wójt Gminy Bulkowo

 Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bulkowo, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do lat trzech.

 

 

L.p.

 

Położenie nieruchomości, miejscowość / obręb geodezyjny

 

Numer ewidencyjny działki

 

Powierzchnia do wydzierżawienia w  ha

 

Rodzaj użytków w ha i ich klasa

 

Przeznaczenie, opis
i sposób zagospodarowania nieruchomości

 

Czynsz miesięczny za m2 najmu netto (zł)

1. Podleck Nowy

Obręb: 0024

 cz. działki  nr ew.102/1

Nr księgi wieczystej

KW PL1P/00072684/8

0,19 ha

0,20 ha

 

Ps III    –  0,19

Lzr IIIa  – 0,20

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla przedmiotowego terenu.

Grunty przeznaczone do wykorzystania na cele rolne.

Roczny czynsz dzierżawny ustalony będzie wg stawki 0,020 zł za m² – Ps III
i  0,020 zł  za m²  – Lzr – klasa IIIa, na podstawie Zarządzenia Nr 14/2020 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 03 lutego 2020r.

 

Nieruchomość zamierza się wydzierżawić z przeznaczeniem na cele rolne, w granicach ewidencyjnych działki.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, tj. w terminie od dnia 11.02.2020 roku do dnia 03.03.2020 roku na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Bulkowo a także na stronie internetowej urzędu www.bulkowo.pl, natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej (Tygodnik Płocki- wydanie z dnia 11.02.2020r.).