Aktualności


XII Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP

Data:
Kategoria: Aktualności

W dniu 9 października 2021 r. odbył się XII Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, podczas którego podsumowano dotychczasową działalność jednostek w okresie ostatnich 5 lat oraz przedstawiono plany na przyszłość. Dokonano również wyboru władz Zarządu Oddziału Gminnego na nową kadencję.

Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP poprowadził Komendant Gminny druh Piotr Kaźmierowski. W zebraniu sprawozdawczo-wyborczym uczestniczył Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Kadrowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku st. kpt. Edward Mysera, Radny Powiatu Płockiego druh Bogdan Matczak, druhowie, przedstawiciele do zarządu oraz delegaci z jednostek OSP.

Druhowie OSP z Gminy Bulkowo brali udział w ok. 260 akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach, oraz challengach. Serdecznie gratuluję i dziękuję za wzorową służbę na rzecz lokalnej społeczności. Ostatnie 5 lat było potwierdzeniem, że jesteście dobrze przygotowani do ratowania ludzkiego życia i mienia oraz stawiania oporu wszelkim żywiołom.

Podczas zebrania zostało przedstawione sprawozdanie z działalności w latach
2016 – 2021, a także sprawozdanie finansowe. Gminie Bulkowo we współpracy z OSP udało się pozyskać dofinansowania na łączną kwotę ok. 852 000 zł z przeznaczeniem m.in. na: termodernizację strażnic OSP Bulkowo, OSP Nadułki, OSP Worowice. Zakupiono nowy lekki samochód specjalny, agregat prądotwórczy o dużej mocy, samochód marki Scania jako jednostka napędowa cysterny o poj. 22 000,00 litrów środka gaśniczego, pompę wysokiej wydajności. Gmina Bulkowo przeznaczyła na wykonanie inwestycji oraz bieżącą działalność OSP w przybliżeniu 1 703 000,00 zł.

Następnie przedstawiono sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, plan działalności oraz plan finansowy. Walne Zebranie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi. Przeprowadzono wybory do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2021 – 2026.

Wybrany Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP na lata 2021 – 2026:

  • Prezes – Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk
  • Wiceprezes – Radny Powiatu Płockiego Bogdan Matczak
  • Kapelan – ks. Sławomir Trzaska
  • Komendant gminny – Piotr Kaźmierowski
  • Sekretarz – Marek Wójcik
  • Skarbnik – Tadeusz Winciorek
  • Członkowie Zarządu: Grzegorz Bigos, Józef Bigos, Marek Dominiak, Jan Klepczarek, Krzysztof Kochański, Stanisław Rutkowski, Roman Sztendur, Dariusz Utkowski, Krzysztof Warda

Powołana Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego Związku OSP RP:

Przewodniczący – Janusz Budek

Wiceprzewodniczący – Sławomir Osiecki

Sekretarz – Janusz Bigos

Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP

Prezes ZOG – Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk

Wiceprezes ZOG – Radny Powiatu Płockiego Bogdan Matczak

Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP: Grzegorz Bigos, Marek Dominiak, Jan Klepczarek, Mateusz Koczwara, Roman Sztendur, Tadeusz Winciorek

Wszyscy zebrani druhowie podziękowali rodzinom za ogromne wsparcie, cierpliwość i wyrozumiałość. Strażacy biorący udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach, spotkaniach, poświęcają swój wolny czas, często narażając zdrowie i życie.

Życzę strażakom-ratownikom, aby gotowość do niesienia pomocy lokalnej społeczności zawsze była zauważana i doceniana. Niech wszystkie akcje kończą się pomyślnie, a powroty do domów będą bezpieczne i szczęśliwe.