Aktualności


XIII Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Data:
Kategoria: Aktualności

XIII Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Bulkowo rozpoczęły się w piątek Mszą Świętą w Kościele pw. Świętej Trójcy w Bulkowie koncelebrowaną przez ks. Kanonika Włodzimierza Dzieńkowskiego, ks. Sławomira Trzaskę oraz ks. Andrzeja Konwerskiego z udziałem ks. Jana Kaźmierczaka. Serdecznie podziękowania dla czcigodnych Księży za wspólne odprawienie Mszy Świętej oraz jednostek OSP, szkół i harcerzy za wystawienie swoich pocztów sztandarowych. Wszystko to sprawiło, że obchody rozpoczęliśmy Mszą Świętą o bardzo uroczystym charakterze.

Następnie delegacje zaproszonych Gości, Urzędu Gminy i Uczniów złożyły kwiaty i znicze w Gminnym Parku Niepodległości i przy obelisku upamiętniającym wydarzenia II Wojny Światowej i męczeńskiej śmierci ks. Juliana Zalewskiego.

W asyście replik samochodów wojskowych i wozów bojowych OSP uczestnicy przeszli do siedziby Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bulkowie, gdzie patriotyczny, pouczający i wzruszający program artystyczny przedstawili uczniowie i nauczyciele szkoły.

11 listopada jest jedną z najpiękniejszych dat w historii Polski. To wyjątkowe święto w Polskiej tradycji, pełne radości i optymizmu. W tym dniu swoją obecnością zaszczycili Gminę Bulkowo znamienici goście.

Pani Marlena Mazurska Kierownik Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury w Płocku, Pan Apolinary Gruszczyński Członek Zarządu Powiatu Płockiego, który przekazał list od Starosty Płockiego Sylwestra Ziemkiewicza, Pan Janusz Majchrzak Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie. W imieniu Sekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Macieja Małeckiego obecny był Pan Michał Orliński, natomiast w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika Pani Wioleta Traczyk, która na ręce Wójta Gminy przekazała list od Pana Marszałka skierowany do wszystkich mieszkańców.

Swoją obecnością zaszczycili nas również: uczniowie Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Blichowie z Dyrektor Joanną Grzywińska – Dybek i Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Nowych Łubkach z Dyrektor Marleną Matusiak, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Krokowski wraz z Radnymi, pracownicy Urzędu Gminy, Gospodarki Komunalnej, GOPS i Biblioteki Gminnej, Koła Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele firm Wapo-Tech Sp. z o.o. i  Market Budowlany Krecik, Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, klubu sportowego i stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy, Sołtysi, Seniorzy, Harcerze i liczni Mieszkańcy gminy.

Po części artystycznej wszyscy zebrani mieli możliwość skosztować przygotowanej przez pracowników szkoły grochówki i domowych ciast upieczonych przez KGW oraz tortu ufundowanego przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Bulkowie.

Gospodarzem artystycznym tegorocznych obchodów była Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bulkowie, która przygotowała piękny i godny program artystyczny.

Druga część obchodów miała miejsce w niedzielę. Z inicjatywy KGW w Pilichówku i dzięki uprzejmości ks. Sławomira Trzaski na placu przed Kościołem w Bulkowie wystawiona została rekonstrukcja historyczna przygotowana przez Członków Stowarzyszenia Piłsudczyków. Ponadto spróbować można było pysznej grochówki i ciast przygotowanych przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich.

Następnie o godz. 18:00 odbył się Koncert Patriotyczny w wykonaniu Pana Łukasza Sienickiego. Obydwa wydarzenia były doskonałym dopełnieniem Gminnych Obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Wójt Gminy dziękuje wszystkim za obecność. Coroczne obchody to możliwość przekazania, szczególnie najmłodszym, lekcji patriotyzmu. Pokazania, że w życiu naszego narodu są wydarzenia niezmiernie ważne, które należy godnie upamiętniać. Od nas zależy, czy będziemy w stanie przekazywać kolejnym pokoleniom narodowe tradycje.