Aktualności


Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania-2024” dla dwóch jednostek OSP z terenu Gminy Bulkowo

Data:
Kategoria: Aktualności

W dniu 13 marca Wójt Gminy Gabriel Graczyk wraz Panią Mariolą Rzymkowską Skarbnik Gminy oraz Prezesami OSP Nowe Łubki i OSP Blichowo podpisali umowy na przyznanie dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Płocku w ramach VII Edycji Programu „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania-2024” dla dwóch jednostek OSP z terenu Gminy Bulkowo.

Dofinansowanie otrzymają jednostki Z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Łubkach oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Blichowie.

Ta inicjatywa ma na celu wspieranie i umacnianie naszych lokalnych strażaków, którzy każdego dnia oddają się niosąc pomoc naszej społeczności. Dziękujemy za przyznane dofinansowanie Staroście Płockiemu Sylwestrowi Ziemkiewiczowi.

Przekazane środki zostaną wykorzystane na zakupy sprzętu i umundurowania, które przyczynią się do dalszego rozwoju naszych jednostek oraz usprawnią ich działalność.