Aktualności


Okólniki Data publikacji 04 stycznia 2019

Okólnik nr 1

Okólnik nr 1 Bulkowo, dnia 03.01.2019 r. BEZPŁATNA ZBIÓRKA MEBLI I INNYCH ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH   Szanowni mieszkańcy, Wójt Gminy Bulkowo przypomina, że dnia 30 stycznia 2019 r. (środa) odbędzie się bezpłatna zbiórka mebli i innych czytaj dalej…

Aktualności Data publikacji 03 stycznia 2019

Informacja

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie określenia taryfy tymczasowej dla gminy Bulkowo dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zaproszenia Data publikacji 03 stycznia 2019

Zaproszenie

MAZOWIECKA IZBA ROLNICZA     Zapraszamy rolników na szkolenie nt.  „Program azotanowy” Szkolenie odbędzie się w dniu 16 stycznia 2019 roku (tj. środa) o godz. 1000 w sali Remizy OSP w Bulkowie Członkowie Rady Powiatowej czytaj dalej…

Aktualności Data publikacji 19 grudnia 2018

                             Szanowni Państwo Od 2016 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”, w którego skład wchodzą gminy: Bodzanów, Bulkowo, Mała Wieś, czytaj dalej…

Powiadomienia SMS

Podtytuł tekstowy

Czytaj dalej