Aktualności


Ja w internecie

Data:
Kategoria: Aktualności

Rozpoczynamy rekrutację do projektu pn.

„Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Najważniejszy wymóg, aby móc ubiegać się o uczestniczenie  w projekcie to ukończony 25 rok życia w dniu przystąpienia do projektu.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną dwudniowe szkolenia dla 12 -osobowych grup. Łącznie planowane jest przeprowadzenie 10 szkoleń, a w efekcie przeszkolenie 120 osób. Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe dostosowane do wybranego przez niego modułu szkoleń. Podczas każdego spotkania trwającego 2 dni po 6 godzin zostanie zapewnione wyżywienie.

Uczestnicy będą mogli wybrać 1 z 5 modułów szkoleniowych w ramach których nabędą nowe kompetencje cyfrowe:

Moduł 1 – „Rodzic w Internecie”

Moduł 2 – „Mój biznes w sieci”

Moduł 3 – „Moje finanse i transakcje w sieci”

Moduł 4 – Tworzę własną stronę internetową (blog)”

Moduł 5 – „Rolnik w sieci”

Nabór uczestników potrwa do chwili wykorzystania wszystkich miejsc.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Szkolenia rozpoczną się od 20 lipca 2019 i potrwają do końca września 2019 roku.

 

Miejsce przeprowadzanych szkoleń:

Szkoła Podstawowa w Nowych Łubkach

  1. Nowe łubki 7, 09-454 Bulkowo

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy składać w Urzędzie Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, pokój nr 9 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Wioleta Pacholska

Tel: 24 265 20 13 wew. 25

Harmonogram  projektu pn.

„Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.

 

Termin Miejsce
Temat szkolenia: Rodzic w Internecie

 

 

 

SP Nowe Łubki, Nowe Łubki 7,

09-454 Bulkowo

spotkanie 1

 

27 – 28.07.2019

 

spotkanie 2

 

03 – 04.08.2019

 

spotkanie 3

 

17 – 18.08.2019

 

spotkanie 4

 

31.08 – 01.09.2019

 

spotkanie 5

 

07 – 08.09.2019

 

Temat szkolenia: Moje finanse i transakcje

 w sieci

 

SP Nowe Łubki, Nowe Łubki 7,

09-454 Bulkowo

spotkanie 1 10 – 11.08.2019
spotkanie 2 24 – 25.08.2019
Temat szkolenia: Tworzę własną stronę internetową (blog)  

SP Nowe Łubki, Nowe Łubki 7,

09-454 Bulkowo

spotkanie 1 14.09 – 15.09.2019
Temat szkolenia: Mój biznes w sieci SP Nowe Łubki, Nowe Łubki 7,

09-454 Bulkowo

spotkanie 1 21 – 22.09.2019
Temat szkolenia: Rolnik w sieci SP Nowe Łubki, Nowe Łubki 7,

09-454 Bulkowo

spotkanie 1 28 – 29.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Formularz

Regulamin

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

 

 

Informujemy, że Gmina Bulkowo podpisała z Fundacją Legalna Kultura umowę o powierzenie grantu, dotyczącą realizacji projektu pn. ,,Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. Projekt jest współfinansowany w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Kwota przyznanego grantu wynosi 67 200,00 zł i stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych, co oznacza, że Gmina Bulkowo nie musi wnosić wkładu własnego. W ramach realizacji projektu zostanie przeprowadzonych 10 szkoleń dla 120 mieszkańców. Będą się one odbywać w Szkole Podstawowej w Nowych Łubkach w systemie 2 dni po 6 godzin każde.

„Ja w internecie” to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników Internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych. W szkoleniach uczestniczyć mogą osoby, które ukończyły 25. rok życia, w tym osoby niepełnosprawne, wykluczone elektronicznie, bezrobotne czy seniorzy. Jedna osoba może brać udział w jednym szkoleniu.

Szkolenia będą dotyczyły niżej wymienionych obszarów tematycznych:

– ,,Rodzic w Internecie” – przeznaczone dla rodziców/opiekunów chcących chronić swoje dzieci przed realnymi zagrożeniami, które wiążą się z korzystaniem z Internetu

– „Mój biznes w sieci” –  przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą, albo przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik szkolenia nauczy się, jak wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.)

– „Moje finanse i transakcje w sieci” – przeznaczone dla osób chcących nauczyć się załatwiać skutecznie swoje sprawy biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu

– ,,Tworzę własną stronę internetową (blog)” – przeznaczone dla osób, które chcą nauczyć się zakładać i prowadzić własną stronę internetową lub blog

– ,,Rolnik w sieci” – uczestnicy dowiedzą się, gdzie w Internecie można znaleźć przydatne informacje (np. zakup sprzętu i jego obsługa), jak szukać nowych odbiorców towarów. Zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi i forami rolników.

Wszelkie informacje o projekcie udostępniane będą sukcesywnie na stronie internetowej Gminy Bulkowo: www.bulkowo.pl.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.