Aktualności


Ogłoszenie

Data:
Kategoria: Ogłoszenia

Wójt Gminy Bulkowo podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bulkowo został wywieszony na okres 21 dni tj. w dniach 03.10.2023 r. – 24.10.2023 r. wykaz nieruchomości gminnej położonej w obrębie Worowice, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym o nr ew. 193/1 – pow. 0,1031 ha.

Dokumenty do pobrania:

Wykaz nieruchomości

Zarządzenie.