Aktualności


Okólnik Nr 12

Data:
Kategoria: Okólniki

Bulkowo, 17 kwietnia 2023 r.

Szanowni mieszkańcy

Wójt Gminy Bulkowo informuje, o rozpoczętym naborze wniosków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu otrzymania pomocy finansowej dla producentów pszenicy lub kukurydzy, którzy ponieśli straty spowodowane agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Wnioski można składać do 30 czerwca 2023 r. w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na siedzibę producenta rolnego:

  • bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego;
  • za pośrednictwem platformy ePUAP;
  • za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl;
  • rejestrowaną przesyłką pocztową.

Do wniosku należy dołączyć kopie faktur VAT lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż pszenicy lub kukurydzy w okresie od 15 grudnia 2022 r. do 31 maja 2023 r. podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż.

Więcej informacji oraz formularz wniosku dostępny w linku poniżej:

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-krajowa-dla-producentow-pszenicy-lub-kukurydzy3

Wójt Gminy Bulkowo w załączeniu przekazuje również pismo Kierownika Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Płocku, dotyczące turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci rolników.

Wnioski dot. turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci rolników należy składać w najbliższej Placówce Terenowej KRUS w terminie do dnia 19 maja 2023 roku.

Formularz wniosku dostępny w linku poniżej:

https://bulkowo.pl/bezplatne-turnusy-rehabilitacyjne-dla-dzieci-rolnikow/

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PT KRUS w Płocku, ul. Otolińska 25 pokój 3 lub pod numerem telefonu 24/267-44-13.

Bardzo proszę o rozpowszechnienie informacji.

pismo Kierownika Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Płocku