Aktualności


Okólniki Data publikacji 04 maja 2021

Okólnik nr 3

Bulkowo, dnia 30.04.2021 r.     Szanowni mieszkańcy, Wójt Gminy Bulkowo, informuję, że nasza gmina znalazła się w obszarze zagrożonym wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). W związku z powyższym zwracam się z pilną prośbą o czytaj dalej…

Okólniki Data publikacji 19 marca 2021

Okólnik nr 2

Bulkowo, dnia 18.03.2021 r. Szanowni mieszkańcy, Wójt Gminy Bulkowo uprzejmie informuje, że rodzice uczniów lub sami uczniowie pełnoletni, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc materialną o charakterze socjalnym w postaci czytaj dalej…

Okólniki Data publikacji 05 lutego 2021

Okólnik nr 1

SZANOWNI MIESZKAŃCY! Apelujemy o zwrócenie uwagi na problem wałęsających się psów. Do Urzędu Gminy Bulkowo docierają sygnały o wałęsających się psach na terenie naszej gminy, które stanowią poważne zagrożenie dla mieszkańców jak również innych użytkowników czytaj dalej…

Okólniki Data publikacji 04 stycznia 2021

Okólnik nr 14

Szanowni Mieszkańcy, mając na uwadze obowiązek gmin dotyczący wprowadzania danych do Bazy Azbestowej, uprzejmie informuję, że osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące wyroby azbestowe (eternit) są zobowiązane  inwentaryzować wyroby poprzez sporządzanie spisu z natury. Wynik inwentaryzacji należy czytaj dalej…

Okólniki Data publikacji 04 stycznia 2021

Okólnik nr 13

Szanowni Mieszkańcy, z dniem 1 stycznia 2021 r. wdrażamy w naszej gminie zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Wynikają one, po pierwsze z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i czytaj dalej…

Okólniki Data publikacji 01 grudnia 2020

Okólnik nr 12

Okólnik nr 12 Bulkowo, 01.12.2020 r. Sołtysi Gminy Bulkowo (wszyscy) Wójt Gminy Bulkowo przekazuje pismo oraz komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie nakazu zgłaszania przez posiadaczy drobiu przyzagrodowego miejsc, w których utrzymywany jest drób lub czytaj dalej…

Okólniki Data publikacji 24 sierpnia 2020

Okólnik nr 11

SZANOWNI MIESZKAŃCY!              Wójt Gminy Bulkowo w załączeniu przekazuje pismo z Urzędu Statystycznego w Warszawie dot. spisu rolnego, który będzie przeprowadzony w dniach od 1 września 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. Pobierz czytaj dalej…

Okólniki Data publikacji 24 sierpnia 2020

Okólnik nr 10

SZANOWNI MIESZKAŃCY !   W załączeniu przesyłam Komunikat Mazowieckiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza Płonie. Czad zabija. Żyj.” Uruchomienie tej akcji motywowane jest troską o bezpieczeństwo czytaj dalej…

Powiadomienia SMS

Podtytuł tekstowy

Czytaj dalej