Aktualności


Okólniki Data publikacji 15 czerwca 2021

Okólnik Nr 7

Okólnik nr 7 Bulkowo, 15.06.2021 r. Szanowni Mieszkańcy sołectw Pilichowo i Osiek Wójt Gminy Bulkowo informuje, że został rozstrzygnięty kolejny nabór wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wsparcie było skierowane dla gmin, na terenie czytaj dalej…

Okólniki Data publikacji 11 czerwca 2021

Okólnik nr 6

Bulkowo, dnia 10 czerwca 2021 r. Szanowni mieszkańcy, Wójt Gminy Bulkowo uprzejmie przypomina o ustawowym obowiązku nauki. Na podstawie art. 40 ust.1 pkt 1 – 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo czytaj dalej…

Okólniki Data publikacji 09 czerwca 2021

Okólnik nr 5

Bulkowo, dnia 9 czerwca 2021 r.  Szanowni rolnicy Gminy Bulkowo, Wójt Gminy Bulkowo informuje, że w 2021 roku zamierza wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie zadania „Usuwanie czytaj dalej…

Okólniki Data publikacji 04 maja 2021

Okólnik nr 3

Bulkowo, dnia 30.04.2021 r.     Szanowni mieszkańcy, Wójt Gminy Bulkowo, informuję, że nasza gmina znalazła się w obszarze zagrożonym wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). W związku z powyższym zwracam się z pilną prośbą o czytaj dalej…

Okólniki Data publikacji 19 marca 2021

Okólnik nr 2

Bulkowo, dnia 18.03.2021 r. Szanowni mieszkańcy, Wójt Gminy Bulkowo uprzejmie informuje, że rodzice uczniów lub sami uczniowie pełnoletni, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc materialną o charakterze socjalnym w postaci czytaj dalej…

Okólniki Data publikacji 05 lutego 2021

Okólnik nr 1

SZANOWNI MIESZKAŃCY! Apelujemy o zwrócenie uwagi na problem wałęsających się psów. Do Urzędu Gminy Bulkowo docierają sygnały o wałęsających się psach na terenie naszej gminy, które stanowią poważne zagrożenie dla mieszkańców jak również innych użytkowników czytaj dalej…

Okólniki Data publikacji 04 stycznia 2021

Okólnik nr 14

Szanowni Mieszkańcy, mając na uwadze obowiązek gmin dotyczący wprowadzania danych do Bazy Azbestowej, uprzejmie informuję, że osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące wyroby azbestowe (eternit) są zobowiązane  inwentaryzować wyroby poprzez sporządzanie spisu z natury. Wynik inwentaryzacji należy czytaj dalej…

Powiadomienia SMS

Podtytuł tekstowy

Czytaj dalej