Remont dróg gminnych nr 290419W oraz 290421W na terenie Gminy Bulkowo

,,Utworzenie pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Blichowie”

Zakup i montaż lampy solarnej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego w sołectwie Stary Podleck

Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Stare Łubki

Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Nowe Krubice

Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Sochocino-Badurki

Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Chlebowo

Wymiana oświetlenia ulicznego na oświetlenie ledowe  na terenie Gminy Bulkowo

„Remont lokalnego centrum integracyjnego w m. Włóki, gm. Bulkowo”

Modernizacja oświetlenia na terenie Gm. Bulkowo

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bulkowo w 2023 roku

Modernizacja oświetlenia na sali sportowej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bulkowie

Zabiegi pielęgnacyjne drzew oraz uzupełnienie nasadzeń na terenie parku zabytkowego w Worowicach

Termomodernizacja garażu OSP w Blichowie

Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2022

Utworzenie ścieżek edukacyjnych na terenie Gminy Bulkowo

Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Gocłowo

Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Krzykosy

Odnowienie kapliczek przydrożnych w sołectwie Nadułki-Majdany

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bulkowo w 2022 roku

Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego wraz z budową siłowni plenerowej na działce o nr ewid. 232/4 w m. Nowe Łubki

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Sochocino-Praga

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bulkowo w 2021 roku

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogowo

Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2021

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bulkowo w 2020 roku

Utworzenie nowej pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Nowych Łubkach

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bulkowo w 2019 roku

Budowa Placu zabaw w Worowicach

Ogrodzenie działki gminnej numer ew. 165/3 w m. Włóki wraz z zagospodarowaniem terenu

Zakup wyposażenia do świetlicy OSP w Bulkowie

Zakup umundurowania dla OSP Nowe Łubki

Zakup umundurowania dla OSP Bulkowo

Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Blichowo

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bulkowo w 2019 roku

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego

Przebudowa drogi gminnej nr 290430W Łubki Nowe – Sochocino Praga Etap 2