Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bulkowo w 2023 roku

Modernizacja oświetlenia na sali sportowej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bulkowie

Zabiegi pielęgnacyjne drzew oraz uzupełnienie nasadzeń na terenie parku zabytkowego w Worowicach

Termomodernizacja garażu OSP w Blichowie

Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2022

Utworzenie ścieżek edukacyjnych na terenie Gminy Bulkowo

Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Gocłowo

Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Krzykosy

Odnowienie kapliczek przydrożnych w sołectwie Nadułki-Majdany

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bulkowo w 2022 roku

Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego wraz z budową siłowni plenerowej na działce o nr ewid. 232/4 w m. Nowe Łubki

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Sochocino-Praga

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bulkowo w 2021 roku

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogowo

Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2021

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bulkowo w 2020 roku

Utworzenie nowej pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Nowych Łubkach

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bulkowo w 2019 roku

Budowa Placu zabaw w Worowicach

Ogrodzenie działki gminnej numer ew. 165/3 w m. Włóki wraz z zagospodarowaniem terenu

Zakup wyposażenia do świetlicy OSP w Bulkowie

Zakup umundurowania dla OSP Nowe Łubki

Zakup umundurowania dla OSP Bulkowo

Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Blichowo

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bulkowo w 2019 roku

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego

Przebudowa drogi gminnej nr 290430W Łubki Nowe – Sochocino Praga Etap 2